Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thịt động vật đông lạnh?

Chủ đề   RSS   
 • #595047 30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thịt động vật đông lạnh?

  Đối với nhập khẩu thực phẩm là thịt đông lạnh đã qua chế biến thì không có yêu cầu về giấy phép nhập khẩu. Mà bên nhập khẩu phải thực hiện thủ tục kiểm dịch động vật và kiểm tra thực phẩm nhập khẩu an toàn vệ sinh thực phẩm.
  - Về thủ tục thực hiện đăng ký kiểm dịch động vật:
  Bước 1:  Trước khi nhập khẩu động vật, chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch tới Cục Thú y theo một trong các hình thức: qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua thư điện tử, fax sau đó gửi bản chính hoặc gửi trực tiếp. 
  Về hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật được quy định tại Điều 45 Luật thú y 2015.
  Văn bản đề nghị theo Mẫu 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT.
  Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Cục thú y gửi văn bản đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch cho chủ hàng, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu qua thư điện tử (trường hợp chủ hàng đăng ký kiểm dịch qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua thư điện tử, fax hoặc gửi trực tiếp) hoặc gửi trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (trường hợp chủ hàng đăng ký kiểm dịch trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).
  Bước 3: Sau khi được Cục thú y gửi văn bản chấp thuận kiểm dịch, và hướng dẫn kiểm dịch, trước khi hàng đến cửa khẩu nhập chị gửi hồ sơ khai báo kiểm dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật thú y 2015 đến cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu theo một trong các hình thức: qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua thư điện tử, fax sau đó gửi bản chính hoặc gửi trực tiếp.
  Đơn khai báo kiểm dịch theo Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT.
  - Về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu: Hồ sơ thủ tục kiểm tra được quy định tại Điều 18 và Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

   
  511 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận