Hồ sơ, thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Chủ đề   RSS   
 • #607147 28/11/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2077)
  Số điểm: 71311
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1530 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hồ sơ, thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

  Ngày 09/11/2023, Bộ tư pháp ban hành Quyết định 2683/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

  Theo đó, công bố thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng, cụ thể như sau:

  (1) Thành phần hồ sơ 

  Hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng bao gồm:

  - Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-01a) hoặc (Mẫu TP-TSCC-01b) ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTP;

  Xem và tải Mẫu TP-TSCC-01a

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/28/1a.doc

  Xem và tải Mẫu TP-TSCC-01b

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/28/1b.doc

  - Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng hoặc quyết định công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua Trung tâm dịch vụ hành chính công.

  (2) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  (3) Thời hạn giải quyết

  Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là:

  - Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng thì thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-02) hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

  (4) Phí, lệ phí: Không.

  (5) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  - Người đăng ký tập sự phải là người đủ điều kiện đăng ký tập sự (có giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng).

  - Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được đăng ký tập sự:

  + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý;

  + Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

  + Người bị mất, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

  + Người đang là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

  + Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành;

  + Người đang làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trừ trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động tại tổ chức hành nghề công chứng mà người đó tập sự hoặc ký hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà thời gian làm việc không trùng với ngày, giờ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

  Trên đây là Hồ sơ, thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng cho cá nhân. Xem chi tiết tại Quyết định 2683/QĐ-BTP hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023.

   
  154 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (29/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận