Hồ sơ sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại nộp theo cách thức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #597947 30/01/2023

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hồ sơ sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại nộp theo cách thức nào?

  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:
   
  - Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
  - Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
  - Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
  - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.
   
  Hồ sơ thông báo sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại được thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Đồng thời, việc sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.
  Đồng thời, việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo thực hiện dựa trên một số nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau:
   
  "Điều 3. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
  1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
  2. Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.
  3. Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
  ...."
  Như vậy, khi thực hiện sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại nói riêng và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến chương trình khuyến mại nói chung, thương nhân cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   

   
  140 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598388   31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (452)
  Số điểm: 4081
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Hồ sơ sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại nộp theo cách thức nào?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Quy định về hình thức nộp hồ sơ tưởng đơn giản nhưng hết sức quan trọng. Nếu như các bạn thực hiện các thủ tục thực tế liên quan đến hoạt động khuyến mãi nói riêng và hoạt động hành chính khác nói chung thì sẽ hiểu cảm giác. Quy định hưởng dẫn rất nhiều hình thức nhưng một số địa phương chỉ áp dụng một hình thức nhận hồ sơ. Theo đánh giá của tôi, trong tương lai có thể sẽ chuyển qua toàn bộ hình thức bằng thủ tục trực tuyến để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu và phát triền hạ tầng.

   
  Báo quản trị |