Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp của NLĐ bao gồm những gì? Thời hạn giải quyết bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #601665 06/04/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1842)
  Số điểm: 64130
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1371 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp của NLĐ bao gồm những gì? Thời hạn giải quyết bao lâu?

  Từ ngày 01/4/2023, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Theo đó, hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp bao gồm những giấy tờ gì? NLĐ cần phải mất thời gian bao lâu? Bài viết sẽ giải đáp thắc mắc này dưới bài viết.

  Bệnh nghề nghiệp là gì?

  Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có đề cập đến bệnh nghề nghiệp đối với người lao động như sau:

  "Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động."

  Ngoài ra, theo Điều 3 Thông tư 15/2016/TT-BYT, được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BYT có quy định về danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định.

  Trong đó, từ ngày 01/4/2023, Bệnh COVID 19 nghề nghiệp được bổ sung vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội.

  Hồ sơ giám định lần đầu cho bệnh nghề nghiệp

  Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT hồ sơ giám định lần đầu cho bệnh nghề nghiệp bao gồm những giấy tờ sau:

  - Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp người được giám định lần đầu bệnh nghề nghiệp thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám định của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp người lao động không còn làm nghề, công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp mà phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm của bệnh, bao gồm cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;

  - Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

  - Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có).

  Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định.

  - Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: 

  + Chứng minh nhân dân; 

  + Căn cước công dân; 

  + Hộ chiếu còn hiệu lực. 

  Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

  Thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp là bao lâu?

  Căn cứ tại điều 59 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

  Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì:

  Thời hạn giải quyết: Đối với giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Như vậy, bạn sẽ nộp hồ sơ cho công ty, công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ của bạn cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp cho bạn, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

   
  630 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (12/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận