Hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #555623 25/08/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo (dự kiến)

  Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư liên tịch quy định quan hệ phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo.

  Thông tư liên tịch này quy định quan hệ phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo.

  Theo đó, hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo bao gồm:

  - Đơn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo;

  - Bản sao bản án. Đối với trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách từ lần thứ hai thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án treo;

  - Văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

  - Trường hợp người được hưởng án treo được khen thưởng hoặc lập công thì hồ sơ phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người được hưởng án treo lập công; trường hợp bị bệnh hiểm nghèo thì phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh của họ;

  - Trường hợp người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách thì phải có bản sao quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

  Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này các mẫu văn bản sau đây:

  - Quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  - Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  - Đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội.

  - Đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

  - Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

  - Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1761 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (26/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận