Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao từ ngày 09/05/2024

Chủ đề   RSS   
 • #611404 10/05/2024

  lamint

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:05/12/2023
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao từ ngày 09/05/2024

  Ngày 09/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, Nghị định bổ sung trường hợp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

  Chứng thư số là gì?

  Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

  Nội dung của chứng thư số

  Điều 5 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chứng thư số phải bao gồm các nội dung sau:

  - Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  - Tên của thuê bao.

  - Số hiệu chứng thư số.

  - Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.

  - Khóa công khai của thuê bao.

  - Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  - Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số.

  - Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  - Thuật toán mật mã.

  - Các nội dung cần thiết khác theo quy định

  Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao

  Căn cứ Điều 1 Nghị định 48/2024/NĐ-CP, Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy hoặc điện tử theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

  2. Hồ sơ, tài liệu kèm theo bao gồm:

  - Đối với cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

  - Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

  3. Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc cung cấp dữ liệu điện tử để tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sử dụng, khai thác theo quy định.

  4. Trường hợp cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức cung cấp hoặc sử dụng thông tin trong thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc thông tin trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân hoặc thông tin trong tài khoản định danh của tổ chức thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (đã có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử hoặc có đầy đủ phương tiện đọc dữ liệu trong chíp điện tử, dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2) khai thác dữ liệu trong chíp điện tử, dữ liệu của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân, tài khoản định danh điện tử của tổ chức, không yêu cầu cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức nộp các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại khoản 3.

  5. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có trách nhiệm cung cấp các tiện ích hoặc ứng dụng để thực hiện phương thức tiếp nhận điện tử.

  Nghị định 48/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/05/2024

   

   
  22 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận