Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao mới nhất năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611725 20/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (164)
  Số điểm: 1129
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao mới nhất năm 2024

  Nghị định 48/2024/NĐ-CP ban hành vào ngày 9/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Trong đó, các quy định về hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao mới nhất đã trở thành điểm đáng chú ý của Nghị định.

  Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, chứng thư số không chỉ giúp xác thực danh tính của các cá nhân và tổ chức trong giao dịch trực tuyến mà còn trở thành yếu tố không thể thiếu để đảm bảo tính an toàn và bảo mật trong giao dịch điện tử. 

  Chính vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ cung như cấp chứng thư số cho thuê bao đòi hỏi phải đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật.

   (1)  Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao mới nhất năm 2024

  Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 130/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi  Điều 1 Nghị định 48/2024/NĐ-CP, hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao bao gồm:

  Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy hoặc điện tử theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

   Hồ sơ, tài liệu kèm theo bao gồm:

  - Đối với cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

  - Đối với tổ chức cần một trong những giấy tờ như sau:

  + Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  + Giấy chứng nhận đầu tư và thẻ căn cước công dân 

  + Thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước 

  + Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

  Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc cung cấp dữ liệu điện tử để tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sử dụng, khai thác theo quy định tại khoản 4 Điều 23

  Trường hợp cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức cung cấp hoặc sử dụng thông tin trong thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc thông tin trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân hoặc thông tin trong tài khoản định danh của tổ chức thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khai thác dữ liệu trong chip điện tử, dữ liệu của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân, tài khoản định danh điện tử của tổ chức, không yêu cầu cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức nộp các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 23.

  Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có trách nhiệm cung cấp các tiện ích hoặc ứng dụng để thực hiện phương thức tiếp nhận điện tử.

   (2) Từ ngày 01/07/2024 giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp chứng thư số

  Căn cứ theo quy định mới tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2023/TT-NHNN có sửa đổi về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số như sau:

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số hợp lệ, Cục Công nghệ thông tin thực hiện cấp chứng thư số hoặc bổ sung nghiệp vụ chứng thư số cho thuê bao, gửi thông báo cấp chứng thư số và mã kích hoạt chứng thư số đến địa chỉ thư điện tử và tin nhắn đến số điện thoại di động của thuê bao. 

  Đối với chứng thư số cho tổ chức, Cục Công nghệ thông tin gửi thông báo cấp chứng thư số và mã kích hoạt chứng thư số đến địa chỉ thư điện tử và tin nhắn đến số điện thoại di động của cán bộ đầu mối phụ trách về chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao.

  - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Công nghệ thông tin từ chối xử lý hồ sơ và nêu rõ lý do trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thông tin phản hồi và kết quả xử lý hồ sơ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4a Thông tư 16/2023/TT-NHNN

  - Mã kích hoạt chứng thư số có thời gian hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày chứng thư số được cấp. 

  Đối với chứng thư số được cấp mới, thuê bao phải kích hoạt chứng thư số trước thời điểm hết hiệu lực của mã kích hoạt. Tài liệu hướng dẫn kích hoạt, gia hạn chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước. 

  Đối với chứng thư số được bổ sung nghiệp vụ, thuê bao không phải kích hoạt chứng thư số.

  Như vậy, so với Thông tư 28/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 10/2020/TT-NHNN thì theo Thông tư 16/2023/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/07/2024, thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số sẽ giảm từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số hợp lệ.

  Tóm lại, hồ sơ cần cấp chứng thư số gồm đơn đề nghị cấp chứng thư số và tùy vào đối tượng là cá nhân hay tổ chức mà hồ sơ tài liệu, kèm theo sẽ khác nhau. 

  Ngoài ra, thời hạn giải thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng thư  là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số hợp lệ.

   
  52 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận