Hình thức, nội dung kiểm định và việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chủ đề   RSS   
 • #608065 11/01/2024

  nguyenduy303
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 2259
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 54 lần


  Hình thức, nội dung kiểm định và việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Điều kiện đăng ký, hình thức, nội dung, thời gian kiểm định và việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại Nghị định 06/2023/NĐ-CP.

  1. Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 06/2023/NĐ-CP, người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  - Đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  Những người sau đây không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

  - Không cư trú tại Việt Nam;

  - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  2. Hình thức, nội dung, thời gian kiểm định và xác định đạt kết quả trong kỳ kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Hình thức, nội dung, thời gian kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2023/NĐ-CP như sau:

  - Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

  - Nội dung kiểm định:

  + Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;

  + Hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;

  + Quản lý hành chính nhà nước;

  + Quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ;

  + Kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

  - Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định:

  + Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.

  + Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

  Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  3. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Tại Điều 10 Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

  - Kết quả kiểm định có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi toàn quốc.

  - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức căn cứ kết quả kiểm định để quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và tổ chức thi vòng 2 đối với người đạt kết quả kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và điểm a, điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

  - Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên được phép sử dụng thay thế kết quả kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ thấp hơn khi đăng ký dự tuyển công chức phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

  - Kết quả kiểm định sẽ bị hủy bỏ trong những trường hợp sau:

  + Khai không đúng thông tin trong Phiếu đăng ký dự kiểm định.

  + Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người được tuyển dụng sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì đề nghị có văn bản gửi Bộ Nội vụ để hủy bỏ kết quả kiểm định.

  + Danh sách các trường hợp bị hủy bỏ kết quả kiểm định được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Người bị hủy bỏ kết quả kiểm định không được đăng ký dự kiểm định trong một kỳ kiểm định tiếp theo.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận