Hình thức góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #558482 24/09/2020

  Hình thức góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp

  Theo Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác:

  - Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

  - Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiêp sử dụng các hình thức:

    + Thanh toán bằng Séc

    + Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển khoản

    + Các hình thức thanh toán không sư dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành

  - Doanh nghiệp khi thực hiện giao dich góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

  Như vậy, doanh nghiệp không được góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào nghiệp khác bằng tiền mặt nhưng không quy định bắt buộc đối với trường hợp là cá nhân muốn góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

  Vậy nên cá nhân có thể góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp bằng tiền mặt hoặc thông qua giao dịch chuyển khoản tại ngân hàng.

  Các chứng từ khi góp vốn bằng tiền mặt:

    + Phiếu thu (ghi đầy đủ nội dung góp vốn kinh doanh vào doanh nghiệp)

    + Biên bản kiểm kê tiền mặt

    + Biên bản góp vốn/chuyển nhượng phần vốn góp

   
  832 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận