Hành vi bị cấm trong Luật Doanh nghiệp 2020

Chủ đề   RSS   
 • #575558 21/09/2021

  Hành vi bị cấm trong Luật Doanh nghiệp 2020

  Theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh, bao gồm:

  1.Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan đăng ký kinh doanh

  . Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  . Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  2. Các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp

  . Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.

  . Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  . Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

  . Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động (quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

  . Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

  Như vậy, trên đây là những hành vi bị cấm đối với quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp 2020.

   
  2042 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575616   23/09/2021

  Hành vi bị cấm trong Luật Doanh nghiệp 2020

  Mình xin bổ sung một số biện pháp chế tài xử lý khi vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm nói trên theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

  – Đối với hành vi ngăn cản chủ sở hữu thành viên cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  – Đối với hành vi: Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Xử lý vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp. Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Đối với hành vi: Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Xử lý vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hieuan165@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/09/2021)