Hành khách trên 14 tuổi có được dùng giấy khai sinh làm thủ tục đi máy bay nội địa?

Chủ đề   RSS   
 • #611902 24/05/2024

  KieuTrinh87464

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:05/04/2024
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Hành khách trên 14 tuổi có được dùng giấy khai sinh làm thủ tục đi máy bay nội địa?

  Giấy tờ về nhân thân phải xuất trình khi đi tàu bay? Điều kiện về giấy tờ sử dụng khi đi tàu bay? Hành khách trên 14 tuổi có được dùng giấy khai sinh làm thủ tục đi máy bay nội địa?

  1. Giấy tờ về nhân thân phải xuất trình khi đi tàu bay?

  Tại mục 1 phần I Phụ lục VII Thông tư 42/2023/TT-BGTVT có quy định hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ về nhân thân sau:

  Hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân (nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau)… (sau đây gọi chung là giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định); trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày, tháng, năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.

  Theo đó, khi hành khác làm thủ tục đi máy bay sẽ phải xuất trình một trong các giấy tờ về nhân thân như quy định trên.

  2. Điều kiện về giấy tờ sử dụng khi đi tàu bay?

  Tại mục 5 phần I Phụ lục VII Thông tư 42/2023/TT-BGTVT có quy định giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện sau:

  - Là bản chính và còn giá trị sử dụng; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định;

  - Đối với giấy khai sinh, trích lục hộ tịch; trích lục giấy khai sinh (trích lục thông tin khai sinh); văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định;

  - Không chấp nhận giấy tờ nếu giấy tờ này không có ảnh hoặc ảnh không theo quy định của pháp luật, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh, trích lục hộ tịch; trích lục khai sinh; văn bản xác nhận thông tin hộ tịch, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc áp giải.

  - Nếu là tài khoản định danh điện tử mức độ 2, giấy khai sinh điện tử của hành khách thì phải đảm bảo khi xuất trình, tài khoản đang hoạt động bình thường.

  Theo đó, giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

  3. Hành khách trên 14 tuổi có được dùng giấy khai sinh làm thủ tục đi máy bay nội địa?

  Tại mục 2 Phần I Phụ lục VII Thông tư 42/2023/TT-BGTVT có quy định hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi đến trên 14 tuổi không quá 20 ngày có thể sử dụng các loại giấy tờ đi tàu bay như đối với hành khách chưa đủ 14 tuổi.

  Theo đó, căn cứ mục 3 Phần I Phụ lục VII Thông tư 42/2023/TT-BGTVTT có quy định hành khách chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

  - Giấy khai sinh; trích lục hộ tịch; trích lục giấy khai sinh (trích lục thông tin khai sinh); văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; trường hợp dưới 02 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh; Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; thông tin nhân thân của hành khách trong Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đi cùng chuyến bay.

  -  Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận).

  - Giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an xác nhận (giấy xác nhận có các thông tin thể hiện các nội dung sau: cơ quan xác nhận, người xác nhận; ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận. Giấy xác nhận có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận).

  - Thẻ Căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ).

  Như vậy, theo quy định trên, đối với hành khách trên 14 tuổi không quá 20 ngày có thể sử dụng giấy khai sinh khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa.

   
  158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận