Hàng xuất khẩu nhưng chưa thông quan có được lập hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #605677 30/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hàng xuất khẩu nhưng chưa thông quan có được lập hóa đơn không?

  Thủ tục hải quan bao gồm nhiều bước và phải thực hiện đúng trình tự, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa dù đã làm tờ khai hải quan, nhưng chưa được thông quan thì có được xuất hóa đơn cho đối tác?
   
  hang-xuat-khau-nhung-chua-thong-quan-co-duoc-lap-hoa-don-khong
   
  1. Làm sao để xác định hàng hóa xuất khẩu?
   
  Căn cứ Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu như sau:
   
  - Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với người xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS; hàng hóa xuất khẩu đưa vào ICD là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh. 
   
  Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan trên Hệ thống.
   
  - Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới sang nước nhập khẩu.
   
  - Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa tạm xuất - tái nhập thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa của doanh nghiệp nội địa xuất khẩu gia công cho doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hải quan xuất khẩu và tờ khai hải quan nhập khẩu đã được xác nhận thông quan.”
   
  - Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy:
   
  + Đối với hàng hóa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát (ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu công chức) của công chức hải quan cửa khẩu xuất. Riêng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu;
   
  + Đối với hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.
   
  Doanh nghiệp cần căn cứ tình hình thực tế mà hàng hóa xuất khẩu của công ty mình được thực hiện qua khâu hải quan đường nào thì căn cứ cơ sở đó để xác định hàng xuất khẩu.
   
  2. Các loại hóa đơn khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
   
  Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC) quy định các loại hóa đơn bao gồm:
   
  - Hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
   
  + Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
   
  + Hoạt động vận tải quốc tế;
   
  + Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
   
  - Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:
   
  + Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.
   
  + Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.
   
  + Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…
   
  + Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
   
  3. Có được xuất hóa đơn khi hàng hóa chưa được thông quan?
   
  Trường hợp hàng hóa đã khai hải quan thì căn cứ điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:
   
  Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.
   
  Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.
   
  Như vậy, hàng hóa xuất khẩu chưa được thông quan thì vẫn chưa được xuất hóa đơn cho đối tác, theo quy định thì hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu. Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu thì mới được xuất hóa đơn.
   
  3261 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận