Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?

Chủ đề   RSS   
 • #600009 08/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?

  Ký giáp ranh là việc xác nhận rõ ràng ranh giới, mốc giới và có ý kiến giữa các chủ đất liền kề, qua đó nhằm chứng minh sự minh bạch đất đai của mình khi có tranh chấp về đất đai.
   
  Tuy nhiên, trong trường hợp chủ đất muốn ký giáp ranh với hàng xóm để làm sổ đỏ nhưng vì lý do nào đó mà hàng xóm (chủ đất liền kề) không muốn ký giáp ranh thì có được cấp sổ đỏ?
   
  hang-xom-khong-ky-giap-ranh-co-duoc-lam-so-do?
   
  1. Nguyên tắc xác định ranh giới giáp ranh
   
  Người có đất muốn cấp sổ đỏ thì một trong những việc quan trọng cần làm là xác định ranh giới giữa các bất động sản theo khoản 1 Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
   
  - Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  - Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.
   
  - Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.
   
  2. Xác định ranh giới thửa đất thực hiện ra sao?
   
  Người có đất có thể căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2021/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định ranh giới thửa đất được thực hiện như sau:
   
  Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc, cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ.
   
  Đồng thời, lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.
   
  Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.
   
  Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. 
   
  Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó.
   
  Nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi UBND cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.
   
  3. Hàng xóm không ký giáp ranh có cấp sổ đỏ?
   
  Theo khoản 11 Điều 1 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:
   
  - Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.
   
  - Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định.
   
  - Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật.
   
  - Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo.
   
  - Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.
   
  - Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
   
  Như vậy, không có quy định nào cho thấy cơ quan hành chính về đất đai sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì lý do hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh đất đai.
   
  572 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (14/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600281   20/03/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của tác giả. Việc hàng xóm ký giáp ranh là cách phổ biến và dễ nhất để xác định có hay không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề. Trường hợp người hàng xóm không ký giáp ranh vì cố ý ngăn cản việc cấp Giấy chứng nhận của người sử dụng đất hợp pháp thì có thể khởi kiện đối với hành vi cản trở này.

   
  Báo quản trị |