Hàng loạt tác động đến người lao động khi tăng lương cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #592589 21/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hàng loạt tác động đến người lao động khi tăng lương cơ sở

  Ngày 20/10/2022, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nhất trí lùi thời gian thực hiện cải cách tiền lương, đồng thời đồng ý với mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức tạo tiền đề để cải cách tiền lương vào các năm sau.
   
  hang-loat-tac-dong-den-nguoi-lao-dong-khi-tang-luong-co-so
   
  Việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo hàng loạt các đối tượng lao động, chính sách tiền lương cũng như cho thấy tầm quan trọng của quản lý, cải cách và sử dụng tiền tệ đối với thị trường.
   
  Mức lương cơ sở là gì?
   
  Căn cứ Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là mức dùng làm căn cứ tính lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo các tiêu chí như:
   
  - Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác.
   
  - Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
   
  - Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
   
  Ngoài ra, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
   
  Đồng thời mức lương cơ sở sẽ được thay đổi khi Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
   
  Sau khi trình bày với Quốc hội về việc tăng mức lương cơ sở để phù hợp với nhu cầu và tình hình kinh tế đất nước. Và cũng tạo đà để cải cách tiền lương toàn xã hội. Quốc hội đã đồng ý với ý kiến tăng lương cơ sở lên 0.8 lần theo đề xuất được nêu tại Quyết định 19/2022/QĐ-TTg tức là lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2023 nâng lên đến 1.800.000 đồng/tháng.
   
  Hiện trạng mức lương cơ sở hiện nay
   
  Quyết định tăng lương cơ sở sẽ ảnh hưởng lớn đến người lao động đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, sức mua thị trường cũng được đẩy mạnh để chống lạm phát từ tác động của nền kinh tế thế giới.
   
  (1) Đối tượng chính của tăng lương cơ sở bao gồm bao gồm:
   
  Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách tăng lương cơ sở đa phần là những người thuộc lĩnh vực bảo hiểm ở các ngành. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP bao gồm:
   
  - Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
   
  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
   
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
   
  - Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
   
  - Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
   
  (2) Nguyên nhân tăng lương cơ sở
   
  Nhìn chung, tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu trên còn thấp, tình trạng một bộ phận không nhỏ các đối tượng này nghỉ việc. Vì thế, tăng lương cơ sở là điều tất yếu phù hợp với hiện tại.
   
  Trong bối cảnh đất nước ta đang thực hiện nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là tình hình chính trị thế giới và diễn biến giá cả, lạm phát của nhiều nước biến động ảnh hưởng các nước trên thế giới trong đó có nước ta.
   
  Chỉ số tiêu dùng tăng tuy nhiên mức lương cơ sở không điều chỉnh tăng mức lương cơ sở làm cho đời sống của người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn.
   
  Tác động của việc tăng lương cơ sở
   
  Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, tăng 20,8%, là mức tiệm cận với cải cách tiền lương.
   
  Tác động lớn nhất và điều hành nền kinh tế vĩ mô đó chính là tác động đối với thị trường. Qua đó, điều chỉnh lương cơ sở sẽ tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm 2023, làm tăng sức mua, tạo dòng chảy tiền tệ cho sản xuất, kinh doanh được nâng cao.
   
  Từ đó, nâng cao đời sống của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lên khi lương cơ sở được tăng. xứng đáng với đóng góp, công sức của các đối tượng này. Giữ chân các cán bộ, công chức giỏi bằng việc tăng lương.
   
  Nếu việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu quả tích cực đến thị trường và phù hợp với đời sống của bộ phận này. Sẽ tạo tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương cho cả nước và thực hiện các chính sách tiền lương khác.
   
  Việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công có ý nghĩa hết sức to lớn trong bối cảnh hiện nay. Góp phần chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
   
  811 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592609   21/10/2022

  Hàng loạt tác động đến người lao động khi tăng lương cơ sở

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Mình xin bổ sung cho bài viết một số tác động mà việc tăng lương cơ sở đem lại do mình tìm hiểu được: 

  Thứ nhất, tăng quyền lợi về BHXH:

  (1) Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau hiện nay là 447.000 đồng/ngày (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 540.000 đồng/ngày).

  (2) Hiện nay, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 3.600.000 đồng). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 3.600.000 đồng) cho mỗi con.

  (3) Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản hiện nay là 447.000 đồng/ngày (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 540.000 đồng/ngày).

  (4) Hiện nay, mức trợ cấp một lần với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được thực hiện như sau:

  - Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 9.000.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 9.000.000 đồng);

  - Ngoài mức trợ cấp nêu trên, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

  (5) Hiện nay, mức trợ cấp hằng tháng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được thực hiện như sau:

  - Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 540.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 36.000 đồng);

  - Ngoài mức trợ cấp nêu trên, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

  (6) Hiện nay, người lao động, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của Luật BHXH 2014, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng 1.490.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng).

  (7) Hiện nay, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 64.800.000 đồng).

  (8) Hiện nay, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Một ngày bằng 372.500 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 450.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 596.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 720.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

  (9) Hiện nay, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH 2014 bằng 1.490.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014.

  (10) Hiện nay, trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 18.000.000 đồng).

  (11) Hiện nay, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 900.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 1.260.000 đồng).

  (12) Hiện nay, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1.490.000 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014.

  Thứ hai, tăng quyền lợi về BHYT

  (13) Hiện nay, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (dự kiến từ ngày 01/7/2023 là thấp hơn 270.000 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

   
  Báo quản trị |  
 • #592646   23/10/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Hàng loạt tác động đến người lao động khi tăng lương cơ sở

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu liên tục ở mức cao làm tăng chi phí nhân công, giảm khả năng cạnh tranh và khả năng đầu tư chiều sâu tăng năng suất lao động để nâng cao thu nhập bền vững cho người lao động mà còn ảnh hưởng đến việc điều tiết thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu công, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa do các doanh nghiệp không đủ nguồn lực để đầu tư mở rộng về các vùng nông thôn, thu hút lao động hiện đang có thu nhập chỉ bằng một phần lương tối thiểu vùng Nhà nước quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #592667   24/10/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Hàng loạt tác động đến người lao động khi tăng lương cơ sở

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Người dân rất phẩn khởi khi hay tin tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Theo thống kê trong hai năm vừa qua, vừa do ảnh hưởng của dịch bệnh, vừa do áp lực và yếu tố khác trong môi trường làm việc, mà có rất nhiều CBCCVC thôi việc, tự ý bỏ việc ... (theo đoàn Lai Châu thống kê đã có tận 40.000 CBCC thôi việc, đặc biệt là trong ngành giáo dục và y tế). Nên đây cũng là một trong những chính sách để tiếp thêm động lực cho CBCCVC đang và sẽ làm việc tại vị trí này.

   
  Báo quản trị |  
 • #592678   24/10/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14289
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Hàng loạt tác động đến người lao động khi tăng lương cơ sở

  Cám ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Lương cơ sở tăng một phần cũng giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống nhà nước giảm bớt áp lực khi mà giá cả các mặt hàng ngày càng tăng. Đồng thời, nhiều chính sách hỗ trợ căn cứ theo mức lương cơ sở cũng tăng theo khi lương cơ sở tăng.

   

   
  Báo quản trị |