Hàng hóa tạm nhập tái xuất có được hoàn thuế nhập khẩu?

Chủ đề   RSS   
 • #589194 31/07/2022

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hàng hóa tạm nhập tái xuất có được hoàn thuế nhập khẩu?

  Theo quy định, hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu, vậy trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng không được sử dụng trong nước, theo hình thức tạm nhập tái xuất thì có phải nộp thuế nhập khẩu?

   

  Theo Điều 29 Luật Thương mại 2005, Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

  Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016 quy định khi hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu theo Điều 2, trừ các trường hợp

  “…

  4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

  a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

  b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

  c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

  d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.”

  Từ quy định trên hàng hóa tạm nhập cũng thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, và thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

  Theo Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016, quy định các trường hợp được hoàn thuế, trong đó người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

  Do đó, đối với hàng hóa tạm nhập khi tái xuất hàng hóa, người nộp thuế sẽ được hoàn thuế nhập khẩu. Thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

   

  Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất

  Theo Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ bao gồm

  - Công văn yêu cầu hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định: 01 bản chính

  - Chứng từ thanh toán hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp

  - Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp

   
  1028 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590527   30/08/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Hàng hóa tạm nhập tái xuất có được hoàn thuế nhập khẩu?

  Cảm ơn anh/chị đã chia sẽ bài viết bổ ích trên. Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ không còn là hình thức kinh doanh xa lạ mà đã trở lên rất phổ biến và là nhu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập toàn cầu hiện nay. Việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài dường như cũng trở lên dễ dàng hơn. Đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan cần phải biết những quy định này để việc kinh doanh trở nên tốt hơn, tránh các rủi ro pháp lý khi thực hiện.

   
  Báo quản trị |