Góp vốn bằng tài sản thành lập doanh nghiệp có cần kê khai xuất hóa đơn?

Chủ đề   RSS   
 • #579956 29/01/2022

  Góp vốn bằng tài sản thành lập doanh nghiệp có cần kê khai xuất hóa đơn?

  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

  Căn cứ Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau:

  Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  7. Các trường hợp khác:

  Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

  a. Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

  Căn cứ Công văn 3422/TCT-CS quy định:

  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

  Trường hợp Công ty TNHH góp vốn bằng TSCĐ (như nhà) để thành lập doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản đó và thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản cho Công ty nhận góp vốn. Công ty góp vốn không phải xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

  Ngoài ra, tại Công văn 72271/CT-TTHT năm 2019 cũng có quy định:

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

  1. Về xuất hóa đơn khi góp vốn thành lập doanh nghiệp:

  Trường hợp Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện góp vốn bằng tài sản cố định để thành lập công ty con thì Công ty không phải xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT khi góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

  Như vậy, khi góp vốn là tài sản để thành lập doanh nghiệp thì không cần phải kê khai xuất hóa đơn đối với tài sản góp vốn đó.

   

   

   
  860 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579986   29/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Góp vốn bằng tài sản thành lập doanh nghiệp có cần kê khai xuất hóa đơn?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Bên cạnh việc góp vốn trực tiếp bằng tài sản thông thường, luật cũng đặt ra hình thức chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp cũng là một hình thức góp vốn bằng tài sản của doanh nghiệp, bởi việc điều chuyển này làm thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

  Tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

  Như vậy, khi góp vốn bằng tài sản sẽ không cần phải xuất hoá đơn. Trừ trường hợp đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.

   

   
  Báo quản trị |