Giấy phép lái xe bị mất thì phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #603104 07/06/2023

  phuongthaoneee

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/03/2023
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Giấy phép lái xe bị mất thì phải làm sao?

  Trong thực tế, việc mất giấy phép lái xe vẫn xảy ra thường xuyên vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, việc cấp lại giấy phép lái xe sẽ tùy theo những trường hợp cụ thể mà được cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
   
  Cấp lại giấy phép lái xe theo quy định pháp luật 
   
  Khoản 2, khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về những trường hợp cấp lại giấy phép lái xe như sau: 
   
  - Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
   
  Hồ sơ bao gồm:
   
  + Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;
   
  + Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);
   
  + Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
   
  + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).
   
  Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.
   
  - Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
   
  + Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;
   
  + Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
   
  Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định, tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.
   
  Theo đó, nếu giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thì sẽ được cấp lại giấy phép lái xe theo thủ tục nêu trên. Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, người mất giấy phép có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì phải dự thi sát hạch lại các nội dung theo quy định tại khoản 3 nêu trên để được cấp lại giấy phép lái xe. 
   
  Hồ sơ dự thi sát hạch đối với người dự sát hạch lại do bị mất bằng lái xe
   
  Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:
   
  - Giấy tờ quy định tại điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, gồm:
   
  + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
   
  + Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;
   
  + Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
   
  - Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;
   
  - Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).
   
   
  227 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận