Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược có hiệu lực đến khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #508902 30/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược có hiệu lực đến khi nào?

  Điều 115 của Luật Dược 2016 có quy định chi tiết:

  "Điều 115. Ðiều Khoản chuyển tiếp

  1. Cơ sở kinh doanh dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11 được tiếp tục kinh doanh thuốc cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược.

  Trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược không ghi thời hạn hiệu lực, cơ sở được phép kinh doanh đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận thực hành tốt đã được cấp.

  ....

  5. Đối với Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược có thời hạn được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực mà hết hạn sau ngày Luật này có hiệu lực thì phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo quy định của Luật này".

  Như vậy:

  - Nếu Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược có quy định thời hạn hiệu lực: Cơ sở kinh doanh dược được tiếp tục kinh doanh thuốc cho đến hết thời hạn hiệu lực được ghi trong giấy này.

  - Nếu Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược không ghi thời hạn hiệu lực: Cơ sở được phép kinh doanh đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận thực hành tốt đã được cấp.

   
  1664 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận