Giáo viên thực tập tại doanh nghiệp thì có được trả lương? Bên nào sẽ chi trả tiền lương?

Chủ đề   RSS   
 • #601638 03/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giáo viên thực tập tại doanh nghiệp thì có được trả lương? Bên nào sẽ chi trả tiền lương?

  Giáo viên thực tập là những giáo viên sắp trở thành giáo viên chức hoặc vừa mới luân chuyển sang sẽ phải thực tập để nâng cao trình độ, học tập kỹ năng nghiên cứu giảng dạy thực tế.
   
  Vậy, nhà trường có yêu cầu Nhà giáo phải thực tập tại doanh nghiệp thì thời gian thực tập này có được trả lương không? Đơn vị nào sẽ chi trả tiền lương cho cho giáo viên?
   
  giao-vien-tap-tai-doanh-nghiep-co-duoc-tra-luong-hay-khong?
   
  1. Tại sao giáo viên phải thực tập tại doanh nghiệp?
   
  Thì tại Điều 55 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2020 có quy định giáo viên phải có nhiệm vụ thực hiện các công việc, đào tạo, bồi dưỡng về trình độ, năng lực và đạo đức trong quá trình công tác như sau:
   
  - Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo.
   
  - Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.
   
  - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
   
  - Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
   
  - Tham gia quản lý và giám sát cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các công tác xã hội khác.
   
  - Được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  - Được ký hợp đồng thỉnh giảng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
   
  - Được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của nhà giáo.
   
  - Nhà giáo phải dành thời gian và được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bố trí thời gian thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy định.
   
  - Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
   
  Do đó, giáo viên phải dành thời gian và được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bố trí thời gian thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy định, qua đó nâng cao kiến thức kỹ năng dạy phục vụ quá trình giảng dạy.
   
  2. Giáo viên phải đáp ứng được trình độ nào?
   
  Trình độ chuẩn được đào tạo của một giáo viên hiện nay được quy định tại Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2020 bao gồm:
   
  - Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp.
   
  - Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ trung cấp phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ trung cấp.
   
  - Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ cao đẳng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng.
   
  - Nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải đạt chuẩn của nhà giáo dạy lý thuyết và chuẩn của nhà giáo dạy thực hành.
   
  - Nhà giáo không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
   
  - Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành ở các trình độ; quy định nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
   
  3. Thẩm quyền chi trả tiền bồi dưỡng nghiệp vụ
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH (sửa đổi Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH) thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên được quy định như sau:
   
  Đối với thời gian làm việc của giáo viên dạy trình độ cao đẳng, trung cấp là 44 tuần/năm theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, trong đó:
   
  - Thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học viên, học sinh, sinh viên: 
   
  32 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 36 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp.
   
  - Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học: 
   
  08 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp. 
   
  Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm của từng ngành, nghề đào tạo.
   
  Để quy định về nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo và quyết định số giờ nghiên cứu khoa học tối thiểu mà nhà giáo phải thực hiện trong năm học.
   
  - Thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn: 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp
   
  - Trường hợp nhà giáo sử dụng không hết thời gian để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học theo quy định thì Hiệu trưởng, giám đốc quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, giám đốc giao.
   
  Như vậy, giáo viên có yêu cầu thực tập tại doanh nghiệp sẽ được nhà trường trả tiền để nâng cao kỹ năng nghề, đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền của giáo viên.
   
  329 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/04/2023) ThanhLongLS (03/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận