giao duc

Chủ đề   RSS   
 • #415260 03/02/2016

  giao duc

  Theo thong tu 28 da qui dinh : Pho hieu truong deu phai day 4 tiet/ tuan theo qui dinh nhung o truong toi thi khong day. Van linh nguyen binh thuong. Chung toi la giao vien thi day luon cac tiet đó.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  42663 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận