Giảm giá thuê nhà sau khi đã lập hóa đơn xử lý ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #520019 04/06/2019

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Giảm giá thuê nhà sau khi đã lập hóa đơn xử lý ra sao?

  Bên mình có ký hợp đồng thuê nhà 03 năm với công ty A. Số tiền cho 3 năm la 500 triệu. Công ty A đã xuất hóa đơn và bên mình cũng đã thanh toán số tiền này. Nay 02 bên ký Phụ lục hợp đồng miễn giảm giá thuê, cụ thể giảm số tiền: 100 triệu và bên công ty A sẽ hoàn trả lại số tiền này cho bên mình. Vậy về hóa đơn GTGT sẽ lập như thế nào. Bên công ty A lập hóa đơn điều chỉnh giảm có đúng không?

   
  3473 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #520039   04/06/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Theo mình thì việc giảm giá thuê nhà sau khi đã lập hóa đơn, đối với hóa đơn thuế GTGT thì trường hợp này thuộc "hóa đơn đã lập và muốn điều chỉnh sai sót" như theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  "...3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)..."

  Như vậy, theo căn cứ pháp luật nêu trên thì khi công ty A giảm tiền thuê nhà 100 triệu cho bên bạn thì cần phải lập thành văn bản ghi nhận lại sự thay đổi như thỏa thuận của các bên.

  Về vấn đề ai là người lập hóa đơn điều chỉnh: Cũng tại quy định nêu trên, người lập hóa đơn điều chỉnh sai sót chính là người bán.

  Khi thay đổi giá thuê và bạn muốn điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT, thì bạn cần:

  Thứ nhất, lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thuế giá trị gia tăng cũ. 

  Thứ hai, lập hóa đơn điều chỉnh (bên bán lập).

  Hình thức, mẫu điều chỉnh được quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể ở mục 5.1: Mẫu tham khảo Hóa đơn Giá trị Gia tăng

   

   

                                            Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                                     Ký hiệu: AA/14P

                                                                            Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001     

                                                              Ngày........tháng.......năm 20....

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

  Mã số thuế:

  Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

  Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................

  Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................

  Tên đơn vị........................................................................................................................................................

  Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................

  Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  Điều chỉnh số tiền thuê của hóa đơn số___________ ký hiệu: _____________ từ: 500 triệu thành 400 triệu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                      Cộng tiền hàng:                                                                        …………....

  Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      …………

  Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          ................

  Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................................................

   

  Người mua hàng

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  Người bán hàng

  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

   

  (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                 

  (In tại Công ty ............................................................................, Mã số thuế ………….......)

  Ghi chú:

  - Liên 1: Lưu                      

  - Liên 2: Giao người mua                    

  - Liên 3:.....

  Trên đây là hướng giải quyết của mình về mà bạn đang gặp, mong là sẽ giúp ích được cho bạn ^^

  Cập nhật bởi htham2501 ngày 04/06/2019 11:58:37 CH lỗi đánh máy thiếu từ làm câu chưa rõ nghĩa
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/06/2019)