Giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm, không ký hợp đồng lao động phải đóng những khoản bảo hiểm nào?

Chủ đề   RSS   
 • #582579 31/03/2022

  Giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm, không ký hợp đồng lao động phải đóng những khoản bảo hiểm nào?

  Việc giám đốc được bổ nhiệm và không ký hợp đồng lao động thì có những mức đóng bảo hiểm khác biệt so với những người ký hợp đồng lao động như thế nào thì cần dựa vào những quy định sau:
  Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:
  "Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
  ...
  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;"
  Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014:
  "Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);"
  Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013:
  "Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
  1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
  b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp."
  =>> Từ các quy định trên cho thấy đối với người quản lý doanh nghiệp là giám đốc công ty có hưởng tiền lương dựa trên quyết định bổ nhiệm mà không ký hợp đồng lao động thì phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm y tế mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, chỉ là đối tượng bắt buộc đóng Bảo hiểm thất nghiệp khi giao kết hợp đồng lao động.
   
  657 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584129   21/05/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm, không ký hợp đồng lao động phải đóng những khoản bảo hiểm nào?

  Cám ơn những thông tin mà bạn chia sẻ. Ở đây chỉ trong trường hợp nếu như giám đốc này được bổ nhiệm mà có hưởng tiền lương thì mới thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm y tế. Trường hợp được bổ nhiệm mà hưởng thù lao (hưởng theo hoạt động sản xuất kinh doanh) thì không phải tham gia BHXH, BHYT.

   
  Báo quản trị |