Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao đồng

Chủ đề   RSS   
 • #581636 25/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao đồng

  Hiện nay, việc một công ty có nhiều chi nhánh là việc không hiếm gặp và tại một số chi nhánh khi tuyển thêm người lao động và giám đốc chi nhánh là người đại diện ký kết hợp động với người lao động luôn. Vậy, liệu giám đốc chi nhánh có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động không?

  Về vấn đề này, tại điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về chi nhánh như sau:

  “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”

  Và tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền của người đứng đầu chi nhánh như sau:

  “Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.”

  Vậy theo các quy định trên, để kết luận Giám đốc chi nhánh có thể ký kết hợp đồng lao động với người lao động tại chi nhánh đó hay không thì phải phụ thuộc vào việc Giám đốc chi nhánh có được Công ty ủy quyền ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động tại chi nhánh hay không? Nếu Giám đốc chi nhánh được công ty ủy quyền ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động tại chi nhánh thì việc Giám đốc ký hợp đồng với người lao động tại chi nhánh lag phù hợp quy định pháp luật

   
  871 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn bhnghia99 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2022) huy.tran3089@gmail.com (25/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581667   25/03/2022

  Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao đồng

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, ngoài ra mình xin bổ sung thêm nội dung về quyền của Giám đốc, Tổng giám đốc theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 như sau:

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

  b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

  g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

  h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

  i) Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  k) Tuyển dụng lao động;

  l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2022)
 • #581684   25/03/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao đồng

  Mình bổ sung thêm:
  Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Bộ luật lao động 2019 quy định;
   
  "Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động
  ...
  3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  ..."
   
  => Theo quy định này thì người có quyền đại diện công ty ký kết hợp đồng lao động chính là người đại diện theo pháp luật. Nếu giám đốc chi nhánh muốn đại diện công ty ký kết hợp đồng với người lao động thì phải có văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2022)
 • #581692   25/03/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao đồng

  Cảm ơn bạn vì thông tin hữu ích này.

  Các doanh nghiệp hiện nay đều có xu hướng mở rộng thị trường đến nhiều địa phương, nhiều khu vực. Do đó, nhu cầu sử dụng lao động tại các chi nhánh ngày một tăng. Vì vậy, nếu chi nhánh được ủy quyền thì có thể ký hợp đồng lao động đối với các người lao động làm việc tại chi nhánh. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhong58 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2022)