Giá xuất hóa đơn khi tặng quà khách hàng

Chủ đề   RSS   
 • #512326 15/01/2019

  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 58 lần


  Giá xuất hóa đơn khi tặng quà khách hàng

  Khi công ty anh có phát sinh chi phí là quà tặng cho Khách hàng cá nhân thì giá xuất hóa đơn được xác định trong 02 trường hợp như sau:

  Trường hợp 1: Tặng quà thuộc trường hợp bình thường nhân các dịp lễ, tết

  Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  Trường hợp 2: Tặng quà theo hình thức khuyến mại nhằm xúc tiến thương mại.

  Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

  Như vậy, riêng đối với khoản chi quà tặng thì doanh nghiệp vẫn được hạch toán vào chi phí được trừ, đồng thời doanh nghiệp phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Về giá xuất hóa đơn thì căn cứ vào hình thức tặng quà tại công ty mà xác định là giá của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động hay giá tính thuế được xác định bằng không (0).

   

   

   
  1360 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận