Giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất

Chủ đề   RSS   
 • #524327 30/07/2019

  Giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất

  Thực chất văn bản hợp nhất chỉ là văn bản hợp nhất lại các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiện cho việc sử dụng và áp dụng trên thực tế chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản hợp nhất có thể là hợp nhất của luật, nghị định hoặc thông tư. Hiện không có văn bản nào ghi nhận về giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất nên khó có thể đưa ra nhận định giữa văn bản hợp nhất luật và luật thì cái nào có giá trị cao hơn. Thực tế thì tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có quy định như sau:

  Điều 9. Xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất
  1. Trong trường hợp do sai sót về kỹ thuật dẫn đến nội dung của văn bản hợp nhất khác với nội dung của văn bản được hợp nhất thì áp dụng các quy định của văn bản được hợp nhất.
  […]”.

  Căn cứ quy định này thì có thể suy luận một cách gián tiếp là văn bản được hợp nhất sẽ có giá trị cao hơn văn bản hợp nhất, nghĩa là nếu văn bản hợp nhất luật và luật có quy định trái nhau thì sẽ áp dụng luật anh nhé.

   
  1602 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận