Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #540918 11/03/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật

  Chứng thực được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền thực  hiện việc xác nhận cho các yêu cầu, giao dịch dân sự của người có yêu cầu chứng thực với mục đích đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch.

  Ngày 3/3/2020 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTP (Có hiệu lực từ 20/4/2020) hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật

  Theo đó, việc chứng thực các giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Thông 01/2020/TT-BTP thì không có giá trị pháp lý.

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực không đúng quy định đối với giấy tờ, văn bản do Phòng Tư pháp chứng thực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực không đúng quy định đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực.

  - Sau khi ban hành quyết định hủy bỏ giấy tờ, văn bản chứng thực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng tải thông tin về giấy tờ, văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  -  Người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực không đúng quy định đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực và đăng tải thông tin về giấy tờ, văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

  - Việc ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý và đăng tải thông tin thực hiện ngay sau khi phát hiện giấy tờ, văn bản đó được chứng thực không đúng quy định pháp luật.

   

   
  5128 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (12/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589648   14/08/2022

  Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Mình xin đưa thêm thông tin có liên quan sau. Trường hợp văn bản được chứng thực theo đúng quy định pháp luật thì sẽ có giá trị pháp lý, cụ thể:

  - Bản sao được cấp từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giấy tờ.
  - Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó và là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký giấy tờ, văn bản.
  - Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
   
  Như vậy, tùy từng văn bản chứng thực sẽ có giá trị pháp lý khác nhau.
   
  Báo quản trị |