ĐVSN công lập kinh doanh có phải đóng lệ phí môn bài?

Chủ đề   RSS   
 • #600106 13/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  ĐVSN công lập kinh doanh có phải đóng lệ phí môn bài?

  Lệ phí môn bài là một trong những khoản tiền bắt buộc cơ quan, tổ chức phải đóng cho cơ quan thuế, loại thuế trực thu này đánh vào giấy phép kinh doanh, vậy, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN) kinh doanh có phải đóng phí môn bài?
   
  dvsn-cong-lap-kinh-doanh-co-phai-dong-phi-mon-bai?
   
  1. Lệ phí môn bài là gì?
   
  Trước kia lệ phí môn bài chính là thuế môn bài và được xem là một trong những loại thuế chính. Tuy nhiên, hiện nay lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. 
   
  Lệ phí môn bài được thu hàng năm, mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.
   
  2. Đối tượng nào phải đóng lệ phí môn bài?
   
  Căn cứ Điều 2 Nghị định 39/2016/NĐ-CP có quy định người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường được miễn, bao gồm:
   
  - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
   
  - Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã 2012.
   
  - Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
   
  - Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
   
  - Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
   
   
  - Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
   
  - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
   
  Do đó, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật cũng là một trong những đối tượng bắt buộc phải đóng lệ phí môn bài.
   
  3. Thời hạn và địa điểm khai lệ phí môn bài
   
  Cụ thể, Điều 10, Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lệ phí môn bài và địa điểm nộp hồ sơ khai thuế như sau:
   
  Theo đó, người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của lệ phí môn bài theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 được thực hiện như sau:
   
  Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
   
  Thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
   
  Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
   
  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  Bên cạnh đó, người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh thì khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
   
  Như vậy, ĐVSN công lập vẫn là đối tượng phải đóng lệ phí môn bài, đồng thời phải thực hiện việc đóng lệ phí vào cuối tháng 1 năm sau và địa điểm nộp lệ phí theo quy định pháp luật về quản lý thuế và khai lệ phí môn bài tại đơn vị phụ thuộc.
   
  83 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (15/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận