Được phép thành lập, hoạt động tổ hợp tác từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #605333 11/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Được phép thành lập, hoạt động tổ hợp tác từ ngày 01/7/2024

  Luật Hợp tác xã 2023 do Quốc hội ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, theo đó có nhiều điểm mới liên quan đến hợp tác xã. Đặc biệt là loại hình mới tổ hợp tác sẽ chính thức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2023.
   
  duoc-phep-thanh-lap-hoat-dong-to-hop-tac-tu-ngay-0172024
   
  1. Quy định thành lập, hoạt động của tổ hợp tác
   
  Căn cứ Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023 quy định thành lập, hoạt động của tổ hợp tác được thực hiện như sau:
   
  - Việc thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ hợp tác được thực hiện trên cơ sở hợp đồng hợp tác theo quy định của pháp luật dân sự.
   
  - Tổ hợp tác khi có góp vốn và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc tổ hợp tác đề nghị thụ hưởng chính sách của Nhà nước phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh; khuyến khích tổ hợp tác khác đăng ký.
   
  - Tổ hợp tác có quyền sau đây:
   
  + Có tên riêng;
   
  + Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;
   
  + Hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;
   
  + Mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật có liên quan;
   
  + Xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự;
   
  + Được hưởng chính sách của Nhà nước khi có đủ điều kiện;
   
  + Quyền khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng hợp tác.
   
  - Tổ hợp tác có nghĩa vụ sau đây:
   
  + Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, người lao động, cá nhân và tổ chức có liên quan;
   
  + Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với thành viên, cá nhân, tổ chức có liên quan;
   
  + Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng hợp tác.
   
  - Chính phủ quy định chi tiết các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023.
   
  - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác.
   
  2. Được chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã
   
  Cụ thể Điều 108 Luật Hợp tác xã 2023 cho phép chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã theo quy định sau:
   
  - Tổ hợp tác được chuyển đổi thành hợp tác xã khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  + Có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác;
   
  + Hoạt động liên tục ít nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác;
   
  + Được tất cả thành viên tán thành.
   
  - Việc thành lập hợp tác xã trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác được thực hiện theo quy định về thành lập hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã 2023.
   
  - Hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của tổ hợp tác kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
   
  Theo quy định trên thì Tổ hợp tác để được chuyển đổi thành hợp tác xã thì phải đáp ứng tối thiểu 3 điều kiện như có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; hoạt động liên tục ít nhất 12 tháng, được tất cả thành viên tán thành.
   
  3. Tổ hợp tác chuyển đổi thành hợp tác xã được hưởng chính sách gì?
   
  Căn cứ Điều 109 Luật Hợp tác xã 2023 Chính sách hỗ trợ tổ hợp tác chuyển đổi thành hợp tác xã
   
  - Cơ quan đăng ký kinh doanh tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã.
   
  - Tư vấn, hướng dẫn miễn phí thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán tối đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu theo quy định của Chính phủ.
   
  - Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu.
   
  - Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp tác xã chuyển đổi từ tổ hợp tác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
   
  - Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hợp tác xã chuyển đổi từ tổ hợp tác theo quy định của pháp luật về đất đai.
   
  Xem thêm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực ngày 01/7/2024.

   

   
  248 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận