Dự thảo: Toàn bộ vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

Chủ đề   RSS   
 • #572112 08/06/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Dự thảo: Toàn bộ vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

  Toàn bộ vị trí việc làm cho lãnh đạo, quản lý, viên chức tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

  Vị trí việc làm cho lãnh đạo, quản lý, viên chức tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

  Bộ Công thương đang soạn thảo Thông tư Quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương. Nổi bật trong Dự thảo này là toàn bộ các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành!

  Trong đó, Danh mục mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm:

  TT

  Tên vị trí việc làm

  Ghi chú

  1

  Giám đốc

   

  2

  Phó Giám đốc

   

  3

  Trưởng phòng và tương đương (Trưởng Chi nhánh)

   

  4

  Phó Trưởng phòng và tương đương (Phó Trưởng Chi nhánh)

   

  (Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

  Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có 3 nhóm:

  1. Tại ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ, bao gồm:

  TT

  Tên vị trí việc làm

  Ngạch hoặc CDNN

  tương ứng

  1

  Khuyến công hạng II

  Hạng II

  2

  Khuyến công hạng III

  Hạng III

  3

  Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng II

  Hạng II

  4

  Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng III

  Hạng III

  5

  Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng II

  Hạng II

  6

  Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng III

  Hạng III

  7

  Phát triển thị trường điện hạng II

  Hạng II

  8

  Phát triển thị trường điện hạng III

  Hạng III

  9

  Quản lý dự án năng lượng hạng II

  Hạng II

  10

  Quản lý dự án năng lượng hạng III

  Hạng III

  11

  Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng II

  Hạng II

  12

  Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng III

  Hạng III

  13

  Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng II

  Hạng II

  14

  Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III

  Hạng III

  15

  Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng II

  Hạng II

  16

  Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III

  Hạng III

  17

  Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng II

  Hạng II

  18

  Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III

  Hạng III

  19

  Phát triển công nghiệp môi trường hạng II

  Hạng II

  20

  Phát triển công nghiệp môi trường hạng III

  Hạng III

  21

  Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng II

  Hạng II

  22

  Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng III

  Hạng III

  23

  Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng II

  Hạng II

  24

  Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng III

  Hạng III

  (Phụ lục IIA ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

  2. Tại ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh, bao gồm:

  TT

  Tên vị trí việc làm

  Ngạch hoặc CDNN

  tương ứng

  1

  Khuyến công hạng II

  Hạng II

  2

  Khuyến công hạng III

  Hạng III

  3

  Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng II

  Hạng II

  4

  Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng III

  Hạng III

  5

  Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng II

  Hạng II

  6

  Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng III

  Hạng III

  7

  Phát triển thị trường điện hạng II

  Hạng II

  8

  Phát triển thị trường điện hạng III

  Hạng III

  9

  Quản lý dự án năng lượng hạng II

  Hạng II

  10

  Quản lý dự án năng lượng hạng III

  Hạng III

  11

  Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng II

  Hạng II

  12

  Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng III

  Hạng III

  13

  Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng II

  Hạng II

  14

  Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III

  Hạng III

  15

  Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng II

  Hạng II

  16

  Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III

  Hạng III

  17

  Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng II

  Hạng II

  18

  Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III

  Hạng III

  19

  Phát triển công nghiệp môi trường hạng II

  Hạng II

  20

  Phát triển công nghiệp môi trường hạng III

  Hạng III

  21

  Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng II

  Hạng II

  22

  Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng III

  Hạng III

  23

  Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng II

  Hạng II

  24

  Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng III

  Hạng III

  (Phụ lục IIB ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

  3. Tại ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện, bao gồm:

  TT

  Tên vị trí việc làm

  Ngạch hoặc CDNN

  tương ứng

  1

  Khuyến công hạng III

  Hạng III

  2

  Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III

  Hạng III

  3

  Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III

  Hạng III

  4

  Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III

  Hạng III

  (Phụ lục IIC ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

  Ngoài ra, dự thảo còn quy định về các bước để xây dụng vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức nêu trên. Xem chi tiết Dự thảo và các Phụ lục kèm theo tại file dưới đây!
  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 08/06/2021 11:23:24 SA
   
  999 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận