Dự thảo: Toàn bộ mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ đề   RSS   
 • #572420 18/06/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Dự thảo: Toàn bộ mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

  Trợ cấp, phụ cấp và ưu đãi dành cho người có công với cách mạng - Minh họa

  Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội đang soạn thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh người có công về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Xin liệt kê những quy định nổi bật của Dự thảo này.

  Thứ nhất, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

  Bao gồm quy định về:

  - Mức chuẩn ưu đã người có công với cách mạng

  - Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đã với người có công vớ cách mạng

  Thứ hai, các chế độ ưu đã người có công với cách mạng

  Bao gồm quy định về:

  - Bảo hiểm y tế

  - Điều trị, điều dưỡng phục hồi sức khỏe

  - Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết

  - Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

  - Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

  - Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

  - Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

  - Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  - Chi xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

  - Các chế độ ưu đãi khác

  Thứ ba, hiệu lực và điều khoản thi hành

  - Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  - Các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Chương II Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Các chế độ ưu đãi quy định tại Chương III Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

   

   
  1113 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận