Dự kiến điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH sau khi tăng lương cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #603181 10/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự kiến điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH sau khi tăng lương cơ sở

  Ngày 09/6/2023 Bộ LĐTBXH hiện đang đăng tải dự thảo Thông tư số /2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
   
  Theo đó, dự kiến sẽ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH sau khi tăng lương cơ sở như sau: 
   
  du-kien-dieu-chinh-muc-luong-huu-tro-cap-bhxh-sau-khi-tang-luong-co-so
   
  1. Đối tượng áp dụng điều chỉnh mức lương hưu
   
  Thứ nhất: Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 1 Nghị định /2023/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2023.
   
  Thứ hai: Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số /2023/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995.
   
  Sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng.
   
  2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng
   
  - Từ ngày 01/7/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư này được điều chỉnh như sau:
   
  Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư này đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:
   
  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2023
   
  = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 x 1,125
   
  - Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:
   
  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 x 1,208
   
  - Từ ngày 01/7/2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư này được điều chỉnh như sau:
   
  + Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng:
   
  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 300.000 đồng/tháng
   
  + Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng:
   
  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 3.000.000 đồng/tháng
   
   
  791 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận