Dự kiến: 4 mức độ đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #569131 19/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 534 lần


  Dự kiến: 4 mức độ đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

  Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế

  Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế - Minh họa

  Bộ tài chính đang soạn thảo Thông tư Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế thay thế cho Thông tư 204/2015/TT-BTC, việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế đã được thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

  Hiện nay, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 204, Việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế được thực hiện trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, hệ thống tự động đánh giá căn cứ các điều kiện tại Khoản 3 Điều này để phân loại người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế theo ba (03) loại dưới đây:

  Loại 1: Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế tốt (sau đây gọi là người nộp thuế tuân thủ tốt);

  Loại 2: Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ trung bình (sau đây gọi là người nộp thuế tuân thủ trung bình);

  Loại : Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ thấp (sau đây gọi là người nộp thuế tuân thủ thấp).

  Tại Điều 10 Dự thảo, có đến 4 mức độ đánh giá:

  - Mức 1: Tuân thủ cao

  - Mức 2: Tuân thủ trung bình

  - Mức 3: Tuân thủ thấp

  - Mức 4: Không tuân thủ

  Để xem các tiêu chí đánh giá dựa trên cơ sở nào, mời tham khảo Phụ lục I đính kèm ở file dưới đây.

   

   
  1527 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (20/03/2021) ThanhLongLS (19/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569576   30/03/2021

  Tính tuân thủ thuế của người nộp thuế bao giờ cũng được biểu hiện ra ngoài. Tuy ậy, có những biểu hiện có thể định lượng và có những biểu hiện không thể định lượng. Trong trường hợp tính tuân thủ của người nộp thuế không thể định lượng được thì đó là các tiêu chí định tính như mức độ quan tâm và am hiểu của người nộp thuế, sự tự nguyện hay miễn cưỡng.

   
  Báo quản trị |