Dự kiến 02 cách tính lương của giáo viên THPT năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #606818 14/11/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2228)
  Số điểm: 77907
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự kiến 02 cách tính lương của giáo viên THPT năm 2024

  Dự kiến 01/7/2024 sẽ là thời điểm diễn ra cải cách tiền lương, theo đó lương giáo viên THPT sẽ được tính như thế nào? Trước và sau 01/7/2024, thu nhập thay đổi ra sao? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tiên liên quan đến vấn đề này.

  Khi cải cách tiền lương thì thu nhập của cán bộ, công chức thay đổi thế nào?

  Thời điểm 01/7/2024 chưa phải thời điểm chính thức chốt cải cách tiền lương. Đây là thời điểm dự kiến sẽ diễn ra cải cách tiền lương nếu không có gì thay đổi theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của chính sách cải cách tiền lương là thay đổi về thu nhập của công chức. 

  Căn cứ tại Nghị quyết 27-NQ/TW, dưới đây là thay đổi khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tác động đến thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  (1) Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở

  Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì khi cải cách tiền lương sẽ xóa bỏ tiền lương cơ sở.

  Căn cứ tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.

  (2) Trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

  Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo về chính sách cải cách tiền lương, đối với khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

  Căn cứ tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nêu rõ nội dung cải cách tiền lương theo hướng xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  (3) Áp dụng hệ thống bảng lương mới

  Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì dự kiến từ năm 2024 sẽ có 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

  - 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

  - 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

  - 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

  Lưu ý: Bảng lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  (4) Thay đổi cơ cấu tiền lương cho công chức, viên chức

  Tại Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ được thiết kế gồm:

  - Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

  - Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

  - Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

  Trong đó, thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

  (5) Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương

  Tại Mục 4 Phần III Nghị quyết 27-NQ/TW nêu rõ thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương, trong đó có:

  Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

  (6) Bỏ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

  Cũng tại Điểm d tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nêu rõ nhằm sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ một số loại phụ cấp. Cụ thể:

  - Tiếp tục được hưởng 07 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.

  - Gộp các loại phụ cấp:

  + Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…

  + Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  - Bỏ các loại phụ cấp áp dụng cho công chức, viên chức: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

  (7) Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Theo nội dung cải cách tiền lương tại điểm đ tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) là mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

  Dự kiến 2 cách tính lương giáo viên THPT năm 2024

  Theo những phân tích trên, thì cách tính lương của giáo viên THPT năm 2024 được tính như sau:

  - Từ 01/01/2024 đến 30/6/2024

  Lương giáo viên trung học phổ thông = Lương cơ sở x Hệ số lương

  Trong đó, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.800.000 đồng. Tiền lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

  - Từ ngày 01/7/2024 trở về sau

  Tiền lương giáo viên năm từ ngày 01/7/2024 (thời điểm thực hiện cải cách tiền lương) sẽ được tính theo công thức:

  Tiền lương theo vị trí việc làm = Lương cơ bản + các khoản phụ cấp (nếu có)

  Ngoài ra, tiền lương còn được bổ sung tiền thưởng (nếu có).

  Đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương

  Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội mới đây về nội dung liên quan tới cải cách tiền lương, đặc biệt tiền lương của đội ngũ nhà giáo nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Bàn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phân tích, thu nhập nhà giáo hiện nay gồm lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp. Lương nhà giáo đã cải thiện hơn trước nhưng so với tính chất đặc thù nghề nghiệp thì "vẫn còn thấp".

  "Thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.

  Trước thông tin này, nhiều giáo viên trên cả nước bày tỏ sự vui mừng, ủng hộ chính sách và mong ước cải cách tiền lương cho giáo viên cần được quan tâm và sớm triển khai.

  Xem bài viết liên quan: Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  Thu nhập của cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ năm 2024

  Sẽ đảm bảo đãi ngộ thỏa đáng và cải cách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế

   
  1569 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (14/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận