Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng có cần phải có chứng cứ kèm theo không?

Chủ đề   RSS   
 • #611661 17/05/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng có cần phải có chứng cứ kèm theo không?

  Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng có bắt buộc phải có nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm và chứng cứ kèm theo đơn hay không?

  Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng có cần phải có chứng cứ kèm theo không?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Nghị định 65/2023/NĐ-CP về đơn yêu cầu xử lý xâm phạm:

  Theo đó, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng phải có các tài liệu, chứng cứ kèm theo nhằm chứng minh yêu cầu đó.

  Tài liệu, chứng cứ chứng minh phải phù hợp với quy định tại Điều 90 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  (i) Người yêu cầu xử lý xâm phạm phải gửi kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm các tài liệu, chứng cứ sau đây để chứng minh yêu cầu của mình:

  - Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng;

  - Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra; chứng cứ nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan;

  - Các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu của mình.

  (ii) Trong trường hợp yêu cầu xử lý xâm phạm được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền thì phải kèm theo văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực; nếu thông qua người đại diện theo pháp luật thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật.

  Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng có bắt buộc phải có nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm không?

  Đối chiếu với quy định tại Điều 89 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;

  - Tên, địa chỉ của người yêu cầu xử lý xâm phạm; họ tên người đại diện, nếu yêu cầu được thực hiện thông qua người đại diện;

  - Tên cơ quan nhận đơn yêu cầu;

  - Tên, địa chỉ của người xâm phạm; tên, địa chỉ của người bị nghi ngờ là người xâm phạm trong trường hợp yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm;

  - Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan (nếu có);

  - Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

  - Thông tin tóm tắt về quyền đối với giống cây trồng bị xâm phạm: loại quyền, căn cứ phát sinh quyền, tóm tắt về đối tượng quyền;

  - Thông tin tóm tắt về hành vi xâm phạm: ngày, tháng, năm và nơi xảy ra xâm phạm, mô tả vắn tắt về sản phẩm xâm phạm, hành vi xâm phạm và các thông tin khác (nếu có);

  - Nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm;

  - Danh mục các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn;

  - Chữ ký của người làm đơn và đóng dấu (nếu có).

  Hay nói cách khác, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng bắt buộc phải có nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm theo quy định.

  Thời hạn người yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng bổ sung chứng cứ khi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm chưa đủ chứng cứ là bao lâu?

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 94 Nghị định 65/2023/NĐ-CP về nộp đơn và giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm:

  Theo đó, trong trường hợp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng chưa đủ tài liệu, chứng cứ, hiện vật cần thiết, thì cơ quan xử lý xâm phạm yêu cầu người nộp đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ và ấn định thời hạn hợp lý nhưng không quá ba mươi ngày để người yêu cầu xử lý xâm phạm bổ sung tài liệu, chứng cứ cần thiết.

  Ngoài ra, khi nhận được đơn yêu cầu xử lý xâm phạm, nếu thấy yêu cầu xử lý xâm phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, thì cơ quan nhận đơn hướng dẫn để người nộp đơn thực hiện việc nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền hoặc chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

  Tóm lại, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền đối với giống cây trồng phải có các tài liệu, chứng cứ kèm theo nhằm chứng minh yêu cầu đó.

   
  43 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận