Đơn vị hành chính nhà nước được thuê tài sản không?

Chủ đề   RSS   
 • #573190 30/06/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Đơn vị hành chính nhà nước được thuê tài sản không?

  Vấn đề này Điều 32 Luật quản lý tài sản công 2017 có quy định như sau:

   

  "Điều 32. Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

   

  1. Cơ quan nhà nước được thuê tài sản phục vụ hoạt động khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  a) Nhà nước không có tài sản để giao theo quy định tại Điều 29 của Luật này và không thuộc trường hợp khoán kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này;

   

  b) Sử dụng tài sản trong thời gian ngắn hoặc sử dụng không thường xuyên;

   

  c) Việc thuê tài sản hiệu quả hơn so với việc đầu tư xây dựng, mua sắm.

   

  2. Phương thức thuê, việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   

  3. Trường hợp thuê mua tài sản thì thực hiện theo quy định tại Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan."

   

  Theo đó, đơn vị hành chính nhà nước vẫn có quyền thuê tài sản trong một số trường hợp nhất định.

   

   

   
  165 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận