Đơn vị cần làm gì khi chuyển công tác của viên chức đến đơn vị khác?

Chủ đề   RSS   
 • #500698 27/08/2018

  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Đơn vị cần làm gì khi chuyển công tác của viên chức đến đơn vị khác?

  Theo Khoản 4 Điều 28 Luật viên chức 2010 quy định: “Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”
  “1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.
  2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản".
  Theo Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV:
  “Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức".
  Như vậy, đơn vị có viên chức chuyển công tác cần chuẩn bị các giấy tờ sau để đưa cho viên chức:
  + Văn bản chấm dứt hợp đồng giữa đơn vị chị với viên chức đó.
  + Văn bản đồng ý cho viên chức đó chuyển công tác.
  + Phiếu nhận xét đánh giá viên chức.
  + Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mới.
   
   
  1241 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận