đối tượng, thủ tục, trình tự ghi nợ tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #337849 08/08/2014

  đối tượng, thủ tục, trình tự ghi nợ tiền sử dụng đất

  hiện nay, theo luật đất đai năm 2013 và 1 số văn bàn hướng dẫn thì các hộ gia đình cá nhân được giao đât tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất mà gặp khó khăn về tài chính thì được ghi nợ tiền sử dụng đất.

  trên địa bàn e quản lý, có một số trường hợp đang xin được ghi nợ tiền sử dụng đất. như ngcó 1 vướng mắc e cần các a chi cho ý kiến:

  - riêng các hộ dc giao đất TĐC và CMĐ thì e không nói. nhưng các hộ không được bồi thường, hỗ trợ về đất đã được hồi đồng xét giao đất làm nhà ở cấp huyện xét trình UBND cấp huyện ra quyết định giao đất nơi ở mới rồi. với đối tượng này có được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

  - giao đất TĐC và giao đất nơi ở mới (không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ về đất) có gì giống, khác nhau? có thể cho là 1 đối tượng được không?

  ac giúp e giải đáp thắc mắc với nhé! Thank

   
  2783 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận