Đối tượng nào phải giám sát môi trường?

Chủ đề   RSS   
 • #565819 30/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Đối tượng nào phải giám sát môi trường?

  Hiện tại không có quy định cụ thể danh mục những đối tượng phải thực hiện giám sát môi trường. Cơ bản có thể hiểu rằng, việc giám sát môi trường là việc thực hiện những nội dung cơ bản của Điều 68 Luật bảo vệ môi trường 2014:

  "Điều 68. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

  a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

  b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;

  c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;

  d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

  đ) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.

  2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư:

  a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;

  b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;

  c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;

  d) Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người;

  đ) Gây ô nhiễm nguồn nước.

  3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường; phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Chính phủ.

  4. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và quy định của pháp luật có liên quan."

  Ngoài ra, anh/chị có thể tham khảo thêm tại các văn bản sau:

  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

   

   

   
  404 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận