Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có bắt buộc phải xử lý nước thải sơ bộ hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #561943 31/10/2020

  tuanhh18
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có bắt buộc phải xử lý nước thải sơ bộ hay không?

  Đối với cơ sở sản xuất nằm trong khu công nghiệp, việc thu gom và xử lý nước thải phải được thực hiện qua hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp. Cụ thể Điều 37 Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  “Điều 37. Thu gom, xử lý nước thải

  1. Các khu công nghiệp phải có hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm đủ công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các cơ sở trong khu công nghiệp và phải được xây dựng, vận hành trước khi các cơ sở trong khu công nghiệp đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp gần nhau có thể kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung.

  [...]”.

  Theo quy định này, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường. Việc xử lý nước thải này được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 80/2014/NĐ-CP. Theo đó, đối với nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp thì phải xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc bắt buộc các nhà máy trong khu công nghiệp phải xử lý nước thải cục bộ trước khi xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề này có thể bắt buộc thực hiện nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của chủ đầu tư khu công nghiệp với doanh nghiệp, cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 35/2015/NĐ-CP. Do đó, trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có quy định trong văn bản thỏa thuận với doanh nghiệp về việc xử lý nước thải sơ bộ thì doanh nghiệp bắt buộc phải xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp để tiếp tục xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tập trung.

   
  1100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561960   31/10/2020

  Ngoài ra nước thải phát sinh từ các cơ sở thứ cấp trong khu công nghiệp cũng phải được xử lý sơ bộ theo điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu công nghiệp.

   

   

  Cập nhật bởi Miinhh ngày 31/10/2020 10:11:11 CH
   
  Báo quản trị |