Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Chủ đề   RSS   
 • #508843 29/11/2018

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

  Tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ?
   
  Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định:
   
  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
   
  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
   
  2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
   
  Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
   
  Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ thì có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?
   
  Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán:
   
  1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
   
  2. Phụ trách kế toán:
   
  a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
   
  b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
   
  Như vậy, theo quy định trên ngoại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, đối với các doanh nghiệp khác thì bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
   
  Đối với doanh nghiệp không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trưởng theo thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP.
   
  7282 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536121   30/12/2019

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán. Theo đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
   
  Theo quy định tại Thông tư 132/2018/TT-BTC có một số điểm đặc biệt về tổ chức bộ máy như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng. Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp, nếu không tự xây dựng được thì sử dụng biểu mẫu và phương thức ghi chép tại thông tư này.
  Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập; không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Ngoài các báo cáo theo quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành của doanh nghiệp.
  Cụ thể, tại điều 8 của Thông tư 132/2018/TT-BTC nêu rõ:
  “1. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.
  2. Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.
  3. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.”

   

   
  Báo quản trị |  
 • #538146   31/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Về vấn đề này thì đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ không bắt buộc phải có kế toán trưởng, theo đó doanh nghiệp này có thể thuê những công ty dịch vụ kế toán để thực hiện chế độ kế toán trong công ty mình hoặc có thể bổ nhiệm người chịu trách nhiệm kế toán, tuy nhiên người này phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm kế toán trong doanh nghiệp, nếu không sẽ bị phạt hành chính đối với trường hợp không tuân thủ đúng theo quy định về chế độ kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #542847   31/03/2020

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đối với loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hộ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng mà có thể bố trí phụ trách kế toán.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #542863   31/03/2020

  Về vấn đề "Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?" theo quan điểm của tôi là không càn thiết. Vì đây là những hoạt động tiền tệ đơn giản không quá nhiều phức tạp. Vì vậy, không cần thiết phải có kế toán trưởng.

   
  Báo quản trị |  
 • #557299   06/09/2020

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Vì đây là những doanh nghiệp có số người lao động ít và doanh thu trong năm thấp nên theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đối với loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hộ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng mà có thể bố trí phụ trách kế toán.

   
  Báo quản trị |  
 • #559729   30/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (830)
  Số điểm: 5609
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Nếu muốn thì vẫn có thể bố trí kế toán trưởng. Nói chung là tùy nhu cầu của doanh nghiệp thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #560381   12/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Theo quy định trên thì "doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng". Theo mình thấy hiện nay doanh nghiệp siêu nhỏ phổ biến tại Việt Nam.
   
   
   
  Báo quản trị |