Doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ kế toán?

Chủ đề   RSS   
 • #582561 31/03/2022

  Doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ kế toán?

  Doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ kế toán?

  Căn cứ Điều 59 Luật Kế toán 2015 có quy định về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

  1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  b) Công ty hợp danh;

  c) Doanh nghiệp tư nhân.

  2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

  4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

  a) Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

  b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

  c) Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

  Như vậy chỉ công ty TNHH hai thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân mới được kinh doanh dịch vụ kế toán. Đối với doanh nghiệp nước ngoài thì chỉ được góp vốn vào các doanh nghiệp như kể trên hoặc thành lập chi nhánh tại Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ qua biên giới.

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  Căn cứ điều 61 Luật Kế toán 2015 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

  3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

  4. Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

  5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

  6. Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.

  7. Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  Căn cứ Điều 60 Luật Kế toán 2015 thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

  1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

   
  404 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn macduyvan1999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582570   31/03/2022

  Doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ kế toán?

  Kế toán là một trong những vị trí kiểm soát dòng tiền ra vào của một tổ chức kinh tế, vì vậy mà cần phải có những điều kiện chặt chẽ để các tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ kế toán, hạn chế những thất thoát tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp dẫn đến những tranh chấp không đáng có. Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn để mọi người có thể hiểu thêm phần nào về các doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán.

   
  Báo quản trị |