Doanh nghiệp góp ý dự thảo trình Đại hội Đảng

Chủ đề   RSS   
 • #400367 24/09/2015

  Doanh nghiệp góp ý dự thảo trình Đại hội Đảng

  Có một mối liên hệ mật thiết giữa kinh tế và luật. Tầng lớp doanh nhân - những đầu tàu của các doanh nghiệp - là những người hơn ai hết mong muốn có được tiếng nói trong việc xây dựng và ban hành luật. Vì vậy cộng đồng các doanh nghiệp đã cùng nhau đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo lần này

   

  Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA):

  Đưa nguy cơ tụt hậu lên hàng đầu là đúng đắn!

  Về cơ bản, chúng tôi thống nhất quan điểm hai dự thảo báo cáo. Song, có một số lưu ý, dự thảo văn kiện cũng cần cụ thể hóa. Trước hết, trong phần đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm Đổi Mới (1986 - 2016) của Dự thảo BCCT có đánh giá thành quả 30 năm nhưng chúng ta chỉ mới so sánh với chính mình giữa 30 năm trước và sau Đổi Mới, chưa nói lên mức độ phát triển của các nước xung quanh đã phát triển như thế nào trong cùng thời gian đó? Chúng ta cần có đánh giá xác thực, từ đó mới xác định được vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

  Ngoài thành tựu, Dự thảo BCCT cũng đề cập đến những hạn chế, yếu kém cần khắc phục của nền kinh tế nhưng vẫn còn chung chung. Vậy, tại sao chúng ta không đánh giá một chương trình cụ thể, chẳng hạn như 3 chương trình cấu trúc nền kinh tế: tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tái cấu trúc ngân hàng (NH), tái cấu trúc đầu tư công, đến nay đã đạt được kết quả như thế nào?...

   

  Ông Nguyễn Văn Bé - Tổng giám đốc Công ty Sepzone - Linh Trung:

  Định hướng phát triển phải có định hình và định lượng rõ ràng

  Trong phần “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH) - hiện đại hóa đất nước” mà Dự thảo BCCT đề cập thể hiện được định hướng, tầm nhìn, định tính nhưng chưa nói rõ về định hình và định lượng.

  Có thể thấy, quá trình CNH ở ta có bệnh “phong trào”. Từ những năm đầu thập niên 90, TP.HCM thành công với Khu công nghiệp (KCN) Linh Trung, Khu chế xuất Tân Thuận, suốt hơn 20 năm qua, cả nước đã có 460 KCN nhưng nhìn lại chỉ mới khai thác được dưới 50%, còn trên 50% là quy hoạch đất đai, cơ sở hạ tầng để đó. Các địa phương thi nhau làm KCN, ai thấy có thế mạnh tham gia, nên cuối cùng là “mạnh ai nấy làm”, ở đây, Đảng phải làm nhạc trưởng để định hướng cho sự phát triển, phải xác định địa chỉ, phân vùng, chỉ ra thế mạnh của từng địa phương.

  Một vấn đề không kém phần quan trọng của CNH hiện nay là xác định vị thế của nông nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp là thế mạnh của Việt Nam, nếu CNH trong nông nghiệp làm tốt thì hiệu quả mang lại còn lớn hơn công nghiệp đơn thuần.

   

  Ông Đặng Quốc Hùng - Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA): 

  Các thành phần kinh tế đều bình đẳng như nhau

  Nghị quyết Đại hội Đảng là kim chỉ nam cho vấn đề xây dựng kinh tế trong giai đoạn 5 năm tới nên ngay trong Dự thảo BCCT phải xây dựng những luận cứ rõ ràng. Nếu chúng ta đã xác định đi theo kinh tế thị trường và vai trò của DN quan trọng như nhau thì không nên phân DNNN hay tư nhân mà phải là “tất cả DN” có quyền bình đẳng và trách nhiệm như nhau. Khi đó, tất cả thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật.

  Hiện nay, chúng ta đang hội nhập sâu rộng, để tồn tại phải xây dựng cộng đồng DN vững mạnh. Muốn vậy, nhà nước phải có chính sách cụ thể. Chẳng hạn, chúng ta đang kêu gọi phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng cơ sở để phát triển ở đâu? và sẽ phát triển như thế nào? Ngân hàng hỗ trợ tới đâu? Có một điều khiến tôi băn khoăn là trong vấn đề thẩm định cho DN vay vốn, cán bộ tín dụng nên thẩm tra dự án chứ không chỉ đơn thuần là thẩm tra tài sản thế chấp để cho vay, có như vậy mới khuyến khích DN đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ sản xuất phù hợp với xu thế cạnh tranh trong hội nhập. Còn nếu cứ lẩn quẩn mấy chuyện này thì DN rất khó để triển.

  Nguồn: Báo Doanh nhân Sài Gòn

  Cập nhật bởi tamnt133 ngày 24/09/2015 08:42:29 SA
   
  3763 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận