Doanh nghiệp FDI có bị giới hạn xuất khẩu các mặt hàng theo giấy phép đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #539817 29/02/2020

  Doanh nghiệp FDI có bị giới hạn xuất khẩu các mặt hàng theo giấy phép đầu tư

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP giải thích quyền xuất khẩu thì:

  - Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

  Đồng thời, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì:

  - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, theo các điều kiện sau:

  + Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

  + Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.”

  => Như vậy, doanh nghiệp FDI chỉ được quyền xuất khẩu hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, doanh nghiệp FDI bị giới hạn đối với trường hợp xuất khẩu theo quyền xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.

   

   
  5374 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539891   29/02/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu đã có quyền xuất khẩu (quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP), quyền nhập khẩu (quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP) theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp thì được quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mà không phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ các trường hợp phải cấp giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

  Trong trường hợp doanh nghiệp mua bán và xuất nhập khẩu hàng hóa/sản phẩm không có trong Giấy phép kinh doanh thì phải kiểm tra xem trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quy định về việc được thực hiện quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu hay không, nếu có thì doanh nghiệp sẽ được quyền thực hiện hoạt động liên quan đến quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu hàng hóa mà không phải thay đổi giấy phép. Nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không có ghi nhận thì phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để có thể thực hiện xuất khẩu các mặt hàng mong muốn.

   

   

   
  Báo quản trị |