Doanh nghiệp có thể chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mãi đã đăng ký hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #563983 30/11/2020

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Doanh nghiệp có thể chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mãi đã đăng ký hay không?

  Về nguyên tắc, doanh nghiệp thực hiện khuyến mại không được chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

  Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp có thể thực hiện chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mãi trong các trường hợp sau đây:

  - Trong trường hợp bất khả kháng, việc chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn phải được thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.
   
  - Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận, việc chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại chỉ được thực hiện sau khi thương nhân thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.
   
  - Trong trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của doanh nghiệp, việc chấm dứt thực hiện chương trình phải được thương nhân công bố công khai theo một trong các cách thức quy định tại Điều 98 Luật thương mại 2005, trên website của thương nhân (nếu có website) và phải đảm bảo thương nhân sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó; trừ trường hợp trong chương trình khuyến mại đó có sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dưới mọi hình thức.
   
  Doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:
   
  + Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật thương mại 2005 và vi phạm nguyên tắc thực hiện khuyến mại tại Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
   
  + Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.
   
  827 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591741   28/09/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Doanh nghiệp có thể chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mãi đã đăng ký hay không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Đối với những chương trình khuyến mãi đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền quản lý, trong hồ sơ đã bao gồm cụ thể kế hoạch, thời gian thực hiện chương trình, vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo chương trình đã đăng ký, không thể tự chấm dứt theo chủ ý của doanh nghiệp, trừ các trường hợp bạn đã đề cập, để đảm bảo công tác quản lý của nhà nước.

   
  Báo quản trị |