Doanh nghiệp có được ký phụ lục hợp đồng lao động? Ký bao nhiêu lần

Chủ đề   RSS   
 • #526107 22/08/2019

  conganh2491

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2019
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Doanh nghiệp có được ký phụ lục hợp đồng lao động? Ký bao nhiêu lần

  Mình đang có thắc mắc liên quan đến Hợp đồng lao động là:

  - Người sử dụng lao động được ký thêm Phụ lục hợp đồng đối với người lao động hay không? 

  - Nếu được thì được ký bao nhiêu lần. Trường hợp người sử dụng lao động ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm, sau khi hết hạn người sử dụng lao động ký Phụ lục Hợp đồng 1 năm, rồi sau đó ký thêm Hợp đồng lao động 1 năm nữa có được không? Xin cảm ơn.

   
  2869 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn conganh2491 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526166   23/08/2019

  luatmanhtin
  luatmanhtin

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2018
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 570
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào bạn, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Hiện nay không có quy định về số lượng phụ lục hợp đồng được giao kết giữa NLĐ và NSDLĐ.

  Tuy nhiên, đối với trường hợp HĐLĐ xác định thời hạn (1 năm) hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết  trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn (theo Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012).

  => Bạn không thể ký phụ lục hợp đồng khi hợp đồng chính đã hết hạn mà chỉ có thể ký phụ lục hợp đồng khi HĐLĐ còn thời hạn với nội dung: sửa đổi thời hạn của hợp đồng (VD: từ 01 năm thành 02 năm) và nêu rõ thời điểm có hiệu lực của phụ lục hợp đồng (Theo Điều 24 Bộ luật lao động năm 2012).

   
  Báo quản trị |  
 • #526676   28/08/2019

  Tại Điều 24 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

  "Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

  1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
   
  2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
   
  Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động".
   
  Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."
  Theo đó khi có thỏa thuận thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng lao động đã ký thì bạn và công ty có thể thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh. Quy định không có giới hạn về số lần ký phụ lục hợp đồng. Riêng đối với trường hợp ký phụ lục hợp đồng nhằm thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng thì bạn cần lưu ý thêm quy định tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó thì khi ký phụ lục thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng bạn chỉ được ký 01 lần và không được thay đổi loại hợp đồng lao động đã ký trước đó trừ trường hợp đối với người lao động cao tuổi và cán bộ công đoàn không chuyên trách.
  Ví dụ như bạn đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm thì có thể ký phụ lục gia hạn thêm 24 tháng nữa. Khi đó đây vẫn là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Tuy nhiên nếu thỏa thuận kéo dài thời gian hơn nữa thì nó sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì sẽ không phù hợp.
  "Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động
   
  Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động"
   
  Báo quản trị |  
 • #527177   31/08/2019

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Theo quy định tại Điều 24 Bộ Luật Lao Động 2012  và Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  Theo quy định trên thì thời hạn hợp đồng chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

  Như vậy, nếu phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi thời hạn HĐ thì chỉ được lập 01 lần, còn đối với trường hợp HĐ lao đồng điều chỉnh các nội dung khác thì pháp luật không quy định số lần ký anh nhé.

  Trường hợp như anh nêu là ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm, thì vẫn được ký phụ lục hợp đồng lao động 1 năm anh nhé (không làm thay đổi loại hợp đồng - vẫn là hợp đồng xác định thời hạn). 

  Tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012:

  "Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  ...

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn."

  Theo quy định nêu trên thì chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 lần liên tiếp. Đến lần thứ ba thì phải chuyển sang loại hợp đồng không xác định thời hạn.

  Trường hợp anh nêu là ký hợp đồng lao động xác định thời hạn lần đầu tiên là 01 năm, sau đó ký phụ lục hợp đồng lao động thêm 01 năm. Sau đó anh ký thêm hợp đồng lao động xác định thời hạn lần 2 là 01 năm thì vẫn được anh nhé. Vẫn đảm bảo điều kiện tại Khoản 2 Điều 22 nêu trên.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/09/2019)