DN nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng đất tại Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #535075 15/12/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 490 lần


  DN nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng đất tại Việt Nam?

   

  Nhiều bạn thắc mắc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì liệu có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam hay không? Để trả lời được câu hỏi trên, chúng ta cần làm rõ các căn cứ pháp lý sau.

  Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, để một chủ thể là tổ chức được quyền “nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” thì phải đáp ứng 02 điều kiện:

  1. Thứ nhất, về chủ thể:

  Tổ chức đó phải là tổ chức kinh tế, điều kiện này được ghi nhận tại điểm b khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 như sau:

  Tổ chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.”

  Trong đó:

  - Tổ chức kinh tế được định nghĩa tại khoản 27 Điều 3 Luật Đất đai 2013 bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  - Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm: doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  - Khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

  2. Thứ hai, về đối tượng quyền sử dụng đất:

  Ngoài việc đáp ứng điều kiện về chủ thể như đã phân tích ở trên, đối tượng quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng phải không rơi vào trường hợp pháp luật cấm chuyển nhượng sau:

  “1. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” (khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai 2013)

  2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.."

  Qua việc phân tích các căn cứ trên, chúng ta kết luận rằng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ KHÔNG được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xác định thông qua sự tồn tại của cổ đông hoặc thành viên là nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp, miễn doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài thì đều được coi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà không phụ thuộc vào phần trăm cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài /phần trăm góp vốn của thành viên nhà đầu tư nước ngoài đó là bao nhiêu.

   

  Cập nhật bởi lanbkd ngày 15/12/2019 09:42:06 CH
   
  3077 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận