Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học hiện hành?

Chủ đề   RSS   
 • #605760 28/09/2023

  Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học hiện hành?

   Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần. Định mức tiết dạt của giáo viên tiểu học được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

  1. Giáo viên tiểu học và vai trò của giáo viên

  - Theo quy định tại Luật giáo dục 2019 thì nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục  trừ viện hàn lâm, viện do thủ tướng chính phủ thành lập để đào tạo tiến sĩ.

  - Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên. Giáo viên - người soạn giáo án và tiến hành việc giảng dạy các tiết học cho học sinh.

  - Ngoài ra, giáo viên còn chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển nội dung chương trình đào tạo và ra đề, chấm điểm các bài kiểm tra để đánh giá năng lực học sinh.

  - Giáo viên nữa được gọi là cô giáo và giáo viên nam là thầy giáo. Giáo viên tiểu học là nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy tại cơ sở giáo dục tiểu học, tiểu học là cấp bậc rất quan trọng, bở nội dung chương trình học ở cấp bậc này trang bị những kiến thức nền tảng và khái quát; giúp cho học sinh học tập tốt hơn ở các cấp tiếp theo. Bên cạnh đó, kỹ năng học tập và đạo đức của các em cũng được rèn luyện trong thời gian tiểu học.

  - Thời nay, vai trò của giáo viên ngày càng quan trọng vì họ có ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển của kinh tế. Cụ thể như sau:

   + Đối với cá nhân thì truyền đạt kiến thức và định hướng con đường học tập của học sinh. Đào tạo nhân cách, thái độ và năng lực của các cá nhân, là tấm gương về tinh thần tự học, đam mê tri thức cầu lối giữa học sinh, phụ huynh học sinh và nhà trường trong việc trao đổi cập nhật thông tin.

   + Đối với xã hội thì tạo ra nguồn nhân lực chất lượng giúp cho đất nước phát triển, bồi dưỡng và rèn luyện nhân cách, phẩm chất để học viên có thể trở thành công dân có đạo đức trong xã hội cố vấn hướng dẫn và trang bị học viên những kỹ năng và tâm lý cần thiết trong một xã hội luôn biến đổi không ngừng

  2. Định mức tiết dạy đối với giáo viên tiểu học hiện hành

  2.1 Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định thì định mức tiết dạy là số tiết dạy lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể: định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông, của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, định mức tiết dạy của giáo viên trường lớp danh cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết. Như vậy, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học nói chung theo quy định chuẩn là 23 tiết.

  2.2 Giảm tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học

  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định thì chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn thì giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/ tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/ tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán chú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần, giáo viên kiêm nghiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện nếu các công tác chưa có cán bộ chuyên trách được tính giảm từ 2-3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần, tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

   
  73 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận