Định giá tài sản cho thuê của Công đoàn?

Chủ đề   RSS   
 • #470214 10/10/2017

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Định giá tài sản cho thuê của Công đoàn?

  ? Bạn vui lòng cho biết quy định cho thuê tài sản ( đất, nhà...) của công đoàn được định giá tài sản cho thuê như thế nào? Cảm ơn bạn.
   
   
   
  "Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
  ...
  4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."
   
  Theo nguyên tắc như trên, khi công đoàn cho thuê tài sản (nhà, đất ...) thì sẽ dựa trên cơ chế thị trường, quy chế của công đoàn, bảng giá đất, thỏa thuận hai bên ... để định giá tài sản
   
  Ngoài ra chị cần lưu ý quy định về tiền thu được từ hoạt động cho thuê tại Điều 16 Quyết định 1912/QĐ-TLĐ:
   
  "Điều 16. Phân phối kết quả đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế
  ...
  2.1. Đối công đoàn các cấp trên cơ sở
   
  Lãi tiền gửi, lãi cho vay nguồn tài chính công đoàn ghi thu tài chính công đoàn.
   
  Tiền cho thuê tài sản, lợi nhuận được chia từ góp vốn liên doanh trích 40% vào Quỹ cơ quan, 60% ghi thu tài chính công đoàn.
   
  Lợi nhuận mua cổ phần được trích 20% vào quỹ cơ quan, 80% ghi thu tài chính công đoàn.
   
  Lợi nhuận từ các hoạt động kinh tế khác (Cho thuê doanh nghiệp, lợi nhuận từ các đơn vị trực thuộc nộp lên,...) nộp cấp trên trực tiếp 50%, để lại đơn vị 50%. Trong số lợi nhuận để lại đơn vị, trích quỹ Cơ quan 40%, ghi thu tài chính công đoàn 60%."
   
  2136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận