Điều tra doanh nghiệp 2024 có những nội dung gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610404 09/04/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (474)
  Số điểm: 8349
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 173 lần
  SMod

  Điều tra doanh nghiệp 2024 có những nội dung gì?

  Nhằm thực hiện theo Quyết định 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định 638/QĐ-TCTK về Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/09/qd-638_-dieu-tra-doanh-nghiep-2024.pdf Quyết định 638/QĐ-TCTK

  (1) Đối tượng của Điều tra doanh nghiệp năm 2024

  Theo Quyết định 638/QĐ-TCTK, Điều tra doanh nghiệp năm 2024 sẽ được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Ngoại trừ 03 ngành O, U, T, còn lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi một ngành kinh tế tại một địa điểm (đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn) của tất cả ngành kinh tế quốc dân đều thuộc đối tượng kiểm tra.

  Trong đó, đơn vị điều tra có tất cả là 64 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và hợp tác xã được quy định chi tiết tại Phụ lục I Quyết định 638/QĐ-TCTK và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp. 

  Bên cạnh đó, còn có Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi các Luật chuyên ngành như: Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… 

  Chi nhánh hạch toán độc lập là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền; Có mã số thuế riêng 13 số; có con dấu riêng; tài khoản ngân hàng riêng, sử dụng hóa đơn và báo cáo tài chính sử dụng hóa đơn tại chi nhánh; trực tiếp kê khai thuế tại chi nhánh; có tổ chức bộ máy kế toán; tự lập và nộp Báo cáo tài chính tại chi nhánh.

  (2) Thời điểm và thời gian kiểm tra

  Về thời gian kiểm tra: 

  - Đối với 02 thành phố là Hồ Chí Minh và Hà Nội: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/07/2024.

  - Đối với các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp từ 5000 trở lên: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

  - Đối với các tỉnh, thành phố còn lại: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/05/2024.

  Về thời điểm kiểm tra: Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được quy định cụ thể trong từng phiếu điều tra.

  Bên cạnh đó, Quyết định 638/QĐ-TCTK cũng đề cập đến cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 sẽ được thực hiện bằng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra sẽ thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.

  (3) Nội dung Điều tra doanh nghiệp 2024

  Theo Quyết định 638/QĐ-TCTK, Điều tra doanh nghiệp 2024 sẽ thu thập những thông tin như sau:

  - Thông tin nhận dạng: Trong đó bao gồm thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp.

  - Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Trong đó bao gồm số lao động; thu nhập của người lao động.

  - Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Trong đó bao gồm kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

  - Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

  Nhằm thực hiện theo đúng mục đích đề ra của Điều tra doanh nghiệp năm 2024 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.

  Theo đó, áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động; Áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/09/qd-638_-dieu-tra-doanh-nghiep-2024.pdf Quyết định 638/QĐ-TCTK

   
  1329 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận