Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #575651 24/09/2021

  Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

  Khi quảng cáo mỹ phẩm, để được xác nhận nội dung quảng cáo cần phải đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BYT, cụ thể:

  - Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

  Nội dung quảng cáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

  + Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;

  + Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

  - Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:

  + Tên mỹ phẩm;

  + Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;

  + Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

  + Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .

  - Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

  - Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dun: Tên mỹ phẩm; Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

  - Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;

  - Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

  - Có đủ hồ sơ theo quy định

  - Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

   
  59 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận